• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Các phương pháp lãnh đạo hiệu quả trong doanh nghiệp: Cách thức áp dụng và lợi ích

Ngày đăng: 24/03/2023

Các phương pháp lãnh đạo là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tổ chức. Tuy nhiên, không có một phương pháp lãnh đạo nào phù hợp với mọi hoàn cảnh và mục đích của doanh nghiệp. Vì vậy, cần có sự hiểu biết sâu sắc về các phương pháp lãnh đạo để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các phương pháp lãnh đạo phổ biến và cách áp dụng chúng hiệu quả. PDCA cũng sẽ giải đáp các thắc mắc thường gặp liên quan đến lãnh đạo và lợi ích mà từng phương pháp mang lại cho doanh nghiệp.

>>> Tham khảo: Khóa học đào tạo CEO giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Các phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp là gì? 

Các phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp (Enterprise Leadership) là các phương pháp đặc biệt được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Nó tập trung vào việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo và quản lý của các nhà lãnh đạo, bao gồm khả năng định hướng, tư duy chiến lược, kỹ năng giao tiếp, tạo động lực cho nhân viên, quản lý thời gianquản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp được thiết kế để giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tổ chức của mình, nhận ra các thách thức và cơ hội, phát triển tư duy chiến lược và đưa ra quyết định đúng đắn. 

Với các phương pháp này, chủ doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn để trở thành người lãnh đạo tổng thể, có khả năng tương tác với nhiều bộ phận trong tổ chức và tạo ra sự đồng thuận, sự cam kết của các nhân viên.

Các phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Nó giúp tăng cường khả năng lãnh đạo và quản lý của nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp đến thành công và phát triển bền vững trong tương lai. 

Các phương pháp lãnh đạo chủ yếu hiện nay

Có nhiều phương pháp lãnh đạo khác nhau, tùy thuộc vào mục đích, hoàn cảnh và văn hóa doanh nghiệp. Sau đây là một số phương pháp lãnh đạo phổ biến:

1. Phương pháp lãnh đạo theo mô hình truyền cảm hứng


Lãnh đạo theo mô hình truyền cảm hứng (inspirational leadership) là phương pháp quản lý và điều hành tổ chức dựa trên kỹ năng truyền cảm hứng và động viên nhân viên để họ cảm thấy đam mê và tận tụy với công việc của mình.

Lãnh đạo theo mô hình này tập trung vào việc khuyến khích và hỗ trợ nhân viên để họ tạo ra những thành tựu cao nhất trong công việc của mình.

Lãnh đạo truyền cảm hứng thường đi kèm với việc xác định được tầm nhìn sứ mệnh là gì và xây dựng một tầm nhìn chung rõ ràng và cụ thể cho tổ chức, giúp các nhân viên có một mục tiêu chung để hướng tới và cảm thấy đóng góp của mình có ý nghĩa và giá trị.

Lãnh đạo trong mô hình này thường là những người tận tâm, có tầm nhìn và tâm huyết cao với công việc của mình, có khả năng truyền cảm hứng, động viên và kỹ năng trao  quyền cho nhân viên để cùng nhau hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

Mô hình truyền cảm hứng thường được áp dụng trong các tổ chức có tính cạnh tranh cao hoặc trong các dự án đòi hỏi sự sáng tạo và đổi mới.

Nó giúp động viên và khích lệ những người trong tổ chức để họ tận dụng hết khả năng của mình và tạo ra những kết quả tốt nhất trong công việc.


2. Phương pháp lãnh đạo theo mô hình phát triển cá nhân


Lãnh đạo theo mô hình phát triển cá nhân (personal development leadership) là phương pháp quản lý và điều hành tổ chức dựa trên việc phát triển và nâng cao khả năng cá nhân của nhân viên.

Lãnh đạo trong mô hình này tập trung vào việc giúp nhân viên phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức và cải thiện bản thân để đạt được tiềm năng cao nhất trong công việc của mình.

Lãnh đạo trong mô hình này thường đóng vai trò như một người hướng dẫn, cung cấp các tài nguyên và khuyến khích nhân viên tìm kiếm những cơ hội để phát triển, nâng cao kỹ năng.

Họ cũng thường sử dụng phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên để tìm ra những điểm mạnh - yếu, từ đó tạo ra kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp, giúp nhân viên đạt được tiềm năng cao nhất trong công việc của mình.

Mô hình phát triển cá nhân thường được áp dụng trong các tổ chức đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên.

Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự học tập và phát triển, và đảm bảo nhân viên có đủ kỹ năng và kiến thức để đạt được thành công trong công việc của mình. 
 

3. Phương pháp lãnh đạo theo mô hình thúc đẩy


Lãnh đạo theo mô hình thúc đẩy (transformational leadership) là phương pháp quản lý và điều hành tổ chức dựa trên việc thúc đẩy và khai thác tiềm năng của nhân viên, từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực cho tổ chức.

Lãnh đạo trong mô hình này tập trung vào việc khuyến khích, động viên nhân viên để họ phát triển sự tự tin, sáng tạo và đóng góp ý kiến.

Lãnh đạo trong mô hình này thường có khả năng tạo ra một tầm nhìn chung và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong tổ chức.

Họ thường áp dụng cách tạo động lực cho nhân viên nhằm khuyến khích sự sáng tạo, cải tiến, đưa ra các ý tưởng mới và tạo ra một môi trường làm việc tích cực để khuyến khích sự phát triển, đóng góp của nhân viên với tổ chức.

Mô hình thúc đẩy thường được áp dụng trong các tổ chức đang trải qua sự thay đổi hoặc cần phải thay đổi để đối phó với thị trường khắc nghiệt.

Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, giúp nhân viên phát triển sự tự tin và sáng tạo để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. 


4. Phương pháp lãnh đạo theo mô hình giải quyết vấn đề


Lãnh đạo theo mô hình giải quyết vấn đề (problem-solving leadership) là phương pháp quản lý và điều hành tổ chức dựa trên việc tập trung vào giải quyết các vấn đề, thách thức trong tổ chức.

Lãnh đạo trong mô hình này tập trung vào việc phân tích và đưa ra các giải pháp thực tế để giải quyết các vấn đề trong tổ chức.

Lãnh đạo trong mô hình này thường có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp trong doanh nghiệp. Họ cung cấp các kỹ năng phân tích dữ liệu và tìm kiếm thông tin để đưa ra quyết định thông minh, hiệu quả.

Họ cũng khuyến khích sự tham gia của nhân viên để đưa ra các ý tưởng và giải pháp khác nhau cho các vấn đề trong doanh nghiệp.

Mô hình giải quyết vấn đề thường được áp dụng trong các tổ chức yêu cầu sự chuyên nghiệp và tính thực tiễn cao. Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự tham gia của nhân viên và đưa ra các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề và thách thức đang hiện hữu.

Lãnh đạo trong mô hình này cũng cần phải có khả năng thích nghi với các tình huống khác nhau và đưa ra các quyết định thông minh để đảm bảo sự phát triển cũng như thành công của tổ chức.
 

5. Phương pháp lãnh đạo theo mô hình định hướng


Lãnh đạo theo mô hình định hướng (directive leadership) là phương pháp quản lý và điều hành tổ chức dựa trên việc tập trung vào định hướng, chỉ đạo cho nhân viên để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Lãnh đạo trong mô hình này thường có khả năng tạo ra kế hoạch, chỉ đạo nhân viên để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Lãnh đạo trong mô hình này thường tập trung vào việc đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, tạo ra một môi trường làm việc có cấu trúc, đưa ra các kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Họ thường có khả năng quản lý hiệu quả và tập trung vào việc đưa ra quyết định nhanh chóng để đạt được mục tiêu.

Mô hình định hướng thường được áp dụng trong các tổ chức yêu cầu sự nghiêm túc và kỷ luật cao, ví dụ như trong lĩnh vực quân đội, y tế hay giáo dục.

Nó giúp tạo ra một môi trường làm việc có tính cấu trúc và định hướng rõ ràng, đảm bảo nhân viên biết rõ công việc của mình, từ đó đưa ra các quyết định nhanh chóng để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng cách, mô hình này có thể dẫn đến sự tự động hoá và giảm tính sáng tạo của nhân viên.

>>> Xem thêm: Khóa học Quản trị nhân sự chuyên nghiệp đào tạo nhân tài cho doanh nghiệp 

Căn cứ, yêu cầu lựa chọn các phương pháp lãnh đạo phù hợp

1. Mục đích của tổ chức

Cần xác định rõ mục tiêu, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của tổ chức để chọn phương pháp lãnh đạo phù hợp.

Tình trạng hiện tại của tổ chức: 
Cần đánh giá và đưa ra đánh giá chính xác về tình trạng của tổ chức, bao gồm thế mạnh, thế yếu, cơ hội và thách thức.

2. Nhân lực

Cần đánh giá khả năng và năng lực của nhân viên để chọn phương pháp lãnh đạo phù hợp.

3. Tầm nhìn của nhà lãnh đạo

Nhà lãnh đạo cần phải có tầm nhìn rõ ràng, cụ thể để chọn được phương pháp lãnh đạo phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

4. Môi trường làm việc

Cần đánh giá môi trường làm việc của tổ chức để chọn phương pháp lãnh đạo phù hợp nhất.

5. Phong cách lãnh đạo của nhà lãnh đạo


Cần đánh giá phong cách lãnh đạo của nhà lãnh đạo để chọn phương pháp lãnh đạo phù hợp nhất.

6. Các yếu tố bên ngoài

Các yếu tố bên ngoài như thị trường, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa cũng cần được đánh giá để chọn được phương pháp lãnh đạo phù hợp nhất.

Để lựa chọn các phương pháp lãnh đạo phù hợp, cần xác định rõ mục tiêu của tổ chức, đánh giá tình trạng hiện tại của tổ chức, nhân lực, tầm nhìn của nhà lãnh đạo, môi trường làm việc, phong cách lãnh đạo của nhà lãnh đạo và các yếu tố bên ngoài.

Trong một tổ chức, phương pháp lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc định hướng, điều hành và phát triển. Tuy nhiên, để lựa chọn được phương pháp lãnh đạo phù hợp, cần căn cứ và đáp ứng những yêu cầu như đã đề cập ở trên. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cần phải nắm vững các kỹ năng và phẩm chất cần thiết để thực hiện tốt phương pháp lãnh đạo đã chọn.

>>> Xem thêm: Khóa học đào tạo giám đốc nhân sự CHRO chuyên nghiệp 

Tóm lại, việc áp dụng đúng các phương pháp lãnh đạo sẽ giúp tổ chức phát triển bền vững, tăng cường sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Hy vọng với những thông tin đã được trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam PDCA cung cấp, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về các phương pháp lãnh đạo và cách lựa chọn phương pháp phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

PDCA gửi tặng bạn khóa học 5 cấp độ quản lý giúp phát triển bản thân và giải phóng lãnh đạo:


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2