• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Giới thiệu FOH

Ngày đăng: 07/03/2022

FOH là một phần của trường doanh nhân PDCA. Nơi tập hợp những doanh nhân, nhà lãnh đạo, quản lý có khát vọng hỗ trợ đội nhóm xây dựng doanh nghiệp thành công và chia sẻ, truyền cảm hứng tới cộng động doanh nghiệp Việt.

FOH là một phần của trường doanh nhân PDCA. Nơi tập hợp những doanh nhân, nhà lãnh đạo, quản lý có khát vọng hỗ trợ đội nhóm xây dựng doanh nghiệp thành công và chia sẻ, truyền cảm hứng tới cộng động doanh nghiệp Việt.

 

SỨ MỆNH FOH

Trao quyền thực thi sứ mệnh nhân bản doanh nghiệp thịnh vượng toàn cầu

 

TẦM NHÌN FOH

Trở thành cộng đồng doanh nghiệp thiện nguyện lớn nhất thế giới

 

TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG

I care & i serve - Tôi quan tâm-tôi phục vụ
 


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2