• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Doanh thu thuần là gì? Công thức tính doanh thu thuần chuẩn nhất 2024

Ngày đăng: 08/05/2024

Doanh thu thuần là gì? Doanh thu là một chỉ số quan trọng nhưng cũng phức tạp đối với kế toán viên của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm doanh thu thuần và cung cấp công thức tính doanh thu thuần để đảm bảo tính chính xác trong tính toán chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.

1. Doanh thu thuần là gi?

Doanh thu thuần là gi?

Doanh thu thuần, hay còn gọi là Net Revenue, là số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi các chi phí như thuế, chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng và doanh thu bị trả lại. Đây là một chỉ số quan trọng trong tài chính doanh nghiệp, thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh. 

Việc phân tích chỉ số này giúp nhà quản trị đưa ra các chính sách từ bán hàng, sản xuất và phân phối sản phẩm, đồng thời đánh giá tình hình kinh doanh và so sánh với các kỳ trước đó và kế hoạch đã đặt ra. Chỉ tiêu doanh thu thuần cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp qua từng chu kỳ khác nhau, từ đó giúp chủ doanh nghiệp lập kế hoạch phát triển hợp lý.

 

=> Xem thêm: 5 quy tắc trong quản trị tài chính doanh nghiệp

 

2. Điểm khác nhau giữa doanh thu thuần với doanh thu và lợi nhuận

2.1 Điểm khác nhau giữa doanh thu và doanh thu thuần là gì?

Điểm khác nhau giữa doanh thu và doanh thu thuần là gì?

Doanh thu và doanh thu thuần đều là số tiền mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh. Sự khác biệt chính giữa chúng là doanh thu là tổng giá trị thu được, trong khi doanh thu thuần được tính sau khi khấu trừ các khoản giảm trừ.

Doanh thu phản ánh tổng giá trị của hàng hóa được bán hoặc dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Trong khi đó, doanh thu thuần phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp dựa trên hoạt động kinh doanh sản phẩm/dịch vụ của mình.

 

2.2 Điểm khác nhau giữa lợi nhuận và doanh thu thuần là gì?

Điểm khác nhau giữa lợi nhuận và doanh thu thuần là gì?

Lợi nhuận là phần tài sản mà doanh nghiệp nhận thêm thông qua hoạt động đầu tư sau khi trừ đi các chi phí. Lợi nhuận được hình thành dựa trên sự chênh lệch giữa số tiền thu vào và chi ra trong các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp quan tâm là lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, trước khi tính lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp cần xác định lợi nhuận trước thuế bằng cách trừ các chi phí từ doanh thu thuần. Sau đó, lợi nhuận sau thuế được tính bằng cách trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước trong kỳ.

Một doanh nghiệp có doanh thu thuần cao không nhất thiết có lợi nhuận cao. Bởi doanh thu chịu tác động của nhiều yếu tố kinh doanh sản phẩm/ dịch vụ, còn lợi nhuận được tính dựa trên hoạt động đầu tư. Chính vì vậy, doanh nghiệp vẫn có thể gặp rủi ro lỗ kể cả khi có doanh thu cao.

 

3. Vai trò của doanh thu thuần đối với doanh nghiệp

3.1 Đo lường kết quả kinh doanh

Đo lường kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó phản ánh tổng giá trị các sản phẩm và dịch vụ đã được bán ra trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách so sánh doanh thu thuần với các chi phí hoạt động, doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ lợi nhuận và khả năng tạo ra giá trị kinh doanh. Thông qua việc phân tích doanh thu thuần, nhà quản trị có thể đưa ra quyết định thông minh về chính sách sản xuất, bán hàng và phân phối sản phẩm.

 

3.2 Tạo cơ sở để xây dựng chiến lược kinh doanh

Tạo cơ sở để xây dựng chiến lược kinh doanh

Doanh thu thuần cung cấp thông tin quan trọng để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Dựa vào việc phân tích doanh thu thuần theo từng ngành, thị trường hoặc sản phẩm, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và tập trung đầu tư và phát triển vào những lĩnh vực này. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường cạnh tranh trên thị trường.

 

=> Xem thêm: Cách xây dựng chiến lược kinh doanh để dẫn đầu

=> Xem thêm: Khóa học chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu

 

3.3 Tạo động lực cho đội ngũ nhân viên

Tạo động lực cho đội ngũ nhân viên

Doanh thu thuần không chỉ là một chỉ số kinh doanh mà còn là nguồn động viên quan trọng cho đội ngũ nhân viên. Khi doanh thu thuần tăng, doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, điều này thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên. Họ cảm thấy tự hào về sự đóng góp của mình và sẵn lòng làm việc chăm chỉ hơn để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

 

=> Xem thêm: 11 cách tạo động lực cho nhân viên lãnh đạo giỏi cần biết

 

4.Công thức tính doanh thu thuần chuẩn nhất 2024

Công thức tính doanh thu thuần chuẩn nhất 2024

Doanh thu thuần là số tiền thu được sau khi trừ đi các khoản giảm trừ từ doanh thu tổng cộng của doanh nghiệp. Công thức tính doanh thu thuần theo quy định của Bộ Tài Chính là:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng - Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

  • Doanh thu tổng cộng: Là tổng giá trị các sản phẩm bán ra của doanh nghiệp.

  • Các khoản giảm trừ doanh thu: Bao gồm thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, và hàng bán trả lại.

Công thức này giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác lợi nhuận thực tế sau khi trừ đi các khoản giảm trừ.

 

5. 5 chỉ số ảnh hưởng đến doanh thu thuần là gì?

5.1 Giá thành

Giá thành

Giá thành của sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong quản lý doanh thu của doanh nghiệp. Khi giá sản phẩm tăng, doanh thu bán hàng cũng tăng theo tỷ lệ thuận, và ngược lại, khi giảm giá, doanh thu cũng giảm đi. Giá cũng là một yếu tố quan trọng khiến khách hàng quyết định mua hàng. Chính sách bán hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý doanh thu, khi thực hiện tốt, sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng và tăng hiệu suất tiêu thụ hàng hóa.

 

5.2 Chất lượng dịch vụ tiêu thụ và sản phẩm

Chất lượng dịch vụ tiêu thụ và sản phẩm

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm và khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp. Khi sản phẩm đạt chất lượng cao, người bán có thể đặt giá bán cao hơn, trong khi sản phẩm chất lượng thấp thường có giá thành thấp hơn. Khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ qua mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của hàng hóa. Từ đó, khả năng tiêu thụ và doanh thu thuần của doanh nghiệp sẽ thay đổi. Khách hàng quyết định mức độ tin cậy và sự hài lòng với doanh nghiệp dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà họ nhận được.

 

5.3 Khối lượng tiêu thụ và sản xuất sản phẩm

Khối lượng tiêu thụ và sản xuất sản phẩm

Khối lượng tiêu thụ và sản lượng sản phẩm ảnh hưởng lẫn nhau. Khi nhu cầu mua hàng lớn và nguồn cung sản phẩm thấp thì doanh thu tăng. Ngược lại, nếu doanh nghiệp sản xuất quá nhiều, vượt quá nhu cầu thị trường, sẽ gây ra tình trạng tồn kho hàng hóa và tăng chi phí lưu trữ. Điều này cho thấy sự quan trọng của việc điều chỉnh sản lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường để tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

 

5.4 Kết cấu sản phẩm được tiêu thụ

Đa dạng hóa kết cấu sản phẩm giúp mở rộng thị trường kinh doanh bằng cách phù hợp với đối tượng người dùng và đáp ứng các nhu cầu tiêu thụ khác nhau, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp.

 

5.5 Nhu cầu thị trường 

Nhu cầu thị trường 

Biến động của thị trường và nhu cầu của khách hàng có thể ảnh hưởng đến doanh thu thuần của doanh nghiệp. Nếu có sự thay đổi trong sở thích, nhu cầu hoặc ưu tiên của khách hàng, doanh thu thuần có thể biến động theo. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ cao sẽ thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng doanh thu bán hàng. Có thể mở rộng thị trường xuất khẩu để tăng khối lượng tiêu thụ hàng hóa và nắm bắt nhu cầu của thị trường. Trước khi kinh doanh, việc nghiên cứu thị trường là rất quan trọng để hiểu rõ nhu cầu và tìm cách tăng thị phần cho doanh nghiệp.

Doanh thu thuần là gì? Yếu tố quan trọng giúp nhà quản trị điều chỉnh chính sách bán hàng, quy trình sản xuất và chiến lược phân phối để đạt mục tiêu kinh doanh và duy trì lợi thế cạnh tranh. Nó cũng là cơ sở để đánh giá lợi nhuận trước và sau thuế, từ đó đánh giá hiệu quả thực tế trong kế hoạch kinh doanh. Hy vọng bài viết về doanh thu thuần của PDCA sẽ giúp bạn phát triển kinh doanh và đạt được mục tiêu mong muốn. 


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2