• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Những gì lãnh đạo chưa biết về chiến lược cấp chức năng

Ngày đăng: 28/09/2023

Bạn có biết mối quan hệ giữa chiến lược cấp chức năng và cấp độ chiến lược công ty không? Nếu là người lập kế hoạch chiến lược hàng tháng, quý, năm cho doanh nghiệp của mình thì cần nắm rõ điều này.

Nếu chưa thì cùng PDCA tìm hiểu về cấp độ chiến lược chức năng để đạt được mọi mục tiêu nhé!

>>> Xem thêm: Khóa học CEO Online - Đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp

1. Định nghĩa cấp độ chiến lược cấp chức năng

cấp độ chiến lược cấp chức năng

Chiến lược chức năng là gì? 

Chiến lược cấp chức năng là một cấp độ quản lý cao cấp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và tư duy chiến lược về chức năng và mục tiêu của doanh nghiệp, cũng như khả năng phân tích và xác định chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu đó.

Cấp độ chiến lược cấp chức năng được định nghĩa như một tầm nhìn toàn diện về cách công ty hoạt động và đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. 

Đây là cấp độ quản lý cao nhất trong cấu trúc doanh nghiệp, có trách nhiệm xác định và thực hiện các chiến lược cấp chức năng nhằm đảm bảo rằng mục tiêu công ty được đạt được một cách hiệu quả và bền vững.

>>> Xem thêm: Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp cho CEO doanh nghiệp

2. Vai trò của chiến lược cấp chức năng là gì?

Vai trò của cấp độ chiến lược cấp chức năng là xác định chiến lược doanh nghiệp và đảm bảo rằng các chức năng cấp dưới hoạt động hài hòa và đồng bộ với nhau. 

Các chức năng cấp dưới bao gồm:

Cấp độ chiến lược cấp chức năng phải đảm bảo rằng tất cả các chức năng này hoạt động theo cùng một hướng và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu công ty.

Để đạt được điều này, cấp độ chiến lược cấp chức năng phải có kiến thức sâu về các chức năng cấp dưới để biết cấp độ nào cần phân tích chiến lược và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mỗi chức năng. 

Điều này bao gồm hiểu rõ về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng kinh doanh, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực tại cấp độ chức năng, cũng như các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chức năng. 

 hiểu rõ về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng kinh doanh, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực


Dựa trên những thông tin này, cấp độ chiến lược cấp chức năng phải đưa ra các quyết định chiến lược và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu công ty.

Khi một công ty quyết định mở rộng kinh doanh vào một thị trường mới. 

Cấp độ chiến lược cấp chức năng sẽ phân tích thị trường mới này, tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh, yêu cầu pháp lý và quy định, nhu cầu của khách hàng và các yếu tố khác để xác định chiến lược phù hợp. 

Sau đó, cấp độ này sẽ phối hợp với các chức năng cấp dưới để triển khai xây dựng chiến lược doanh nghiệp và thực hiện.

>>> Tham khảo: Khoá học quản lý cấp trung và điều hành chuyên sâu

3. Sự kết hợp của cấp độ chiến lược cấp chức năng và cấp độ chiến lược đơn vị

Cấp độ chiến lược cấp chức năng không thể hoạt động độc lập mà cần phải tương tác và hỗ trợ từ cấp độ chiến lược đơn vị. 

Cả hai cấp độ này có vai trò riêng biệt nhưng cần phải hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu công ty.

Cấp độ chiến lược đơn vị tập trung vào việc xác định và thực hiện các chiến lược cấp đơn vị nhằm đảm bảo rằng mục tiêu chi tiết của từng đơn vị được đạt được. 

Đơn vị có thể là một bộ phận trong công ty hoặc một đơn vị kinh doanh riêng lẻ.

Ví dụ về chiến lược cấp chức năng, trong một công ty lớn có nhiều bộ phận khác nhau, cấp độ chiến lược đơn vị sẽ phân tích và xác định chiến lược riêng cho từng bộ phận. 

Các bộ phận này có thể có mục tiêu riêng biệt như tăng doanh số bán hàng, cải thiện quy trình sản xuất hoặc tăng cường hiệu quả tài chính. 

Cấp độ chiến lược đơn vị sẽ phối hợp với cấp độ chiến lược cấp chức năng để đảm bảo rằng các cấp độ chiến lược của từng đơn vị hỗ trợ và đồng bộ với nhau.

Cấp độ chiến lược cấp chức năng xác định các chiến lược chung cho toàn bộ công ty, trong khi cấp độ chiến lược đơn vị xác định các chiến lược chi tiết cho từng đơn vị. 

Sự kết hợp giữa hai cấp độ này đảm bảo rằng các chiến lược của từng đơn vị hỗ trợ và đồng bộ với nhau, tạo nên sự hiệu quả và hiệu suất cao hơn trong hoạt động công ty.

>>> Tham khảo: Khoá học kỹ năng lãnh đạo - Công thức 12 bước hiệu quả

4. Liên quan giữa cấp độ chiến lược cấp chức năng và cấp độ chiến lược công ty

Liên quan giữa cấp độ chiến lược cấp chức năng và cấp độ chiến lược công ty


Cấp độ chiến lược cấp chức năng phụ thuộc vào cấp độ chiến lược công ty. 

Cấp độ chiến lược công ty định hình mục tiêu và hướng đi tổng thể cho công ty, và các bộ phận chức năng sẽ phải tương thích với mục tiêu và hướng đi này. 

Khi một công ty quyết định mở rộng vào thị trường quốc tế. 

Cấp độ chiến lược công ty sẽ đề ra mục tiêu phát triển quốc tế và xác định các thị trường tiềm năng để tiếp cận. 

Cấp độ chiến lược cấp chức năng như bộ phận marketing sẽ phải phân tích thị trường, xác định đối tượng khách hàng và tạo ra chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu của công ty. Bộ phận tài chính sẽ đảm bảo nguồn vốn và quản lý rủi ro tài chính liên quan đến việc mở rộng quốc tế.

Bài viết cùng chủ đề:

Không có chiến lược cấp chức năng thì mọi chiến lược dù tầm cỡ như thế nào thì cũng không có khả năng thực thi. 

Nếu bạn muốn hiện thực hóa chiến lược của mình để bứt phá trên cuộc đua thương trường thì đăng ký học khóa Chiến Lược Doanh Nghiệp Dẫn Đầu do trường đào tạo doanh nhân Việt Nam PDCA tổ chức nhé!


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2