• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Sơ đồ tổ chức công ty giúp tự động hóa doanh nghiệp như thế nào?

Ngày đăng: 19/10/2023

Nhân viên mới thử việc cần hình ảnh truyền thông, không biết liên hệ ai? Cần tạo hotline, không biết đề xuất với ai?
Công việc chồng chéo, các bộ phận đùn đẩy trách nhiệm.
Việc gì cũng tới tay Chủ doanh nghiệp.
Lãnh đạo không biết nguyên nhân do đâu.
Vậy bạn đã vẽ sơ đồ tổ chức công ty chưa?
Vậy còn chờ gì nữa?
Bắt đầu thôi!

1. Mục đích của việc xây dựng sơ đồ tổ chức
 

 

Một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công của một doanh nghiệp là việc xây dựng sơ đồ tổ chức. 
Sơ đồ tổ chức không chỉ đơn thuần là một biểu đồ mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, mà còn mang theo nhiều vai trò quan trọng khác nhau.

 

cấu trúc tổ chức

Đầu tiền là tạo ra một cái nhìn tổng quan về cấu trúc tổ chức. 
Sơ đồ tổ chức giúp cho các thành viên trong công ty và nhân viên mới hiểu rõ về vị trí, chức năng và mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty. 
Điều này giúp tạo ra sự rõ ràng, sự tổ chức và sự phân công công việc hiệu quả. 
Bằng cách nắm bắt được cấu trúc tổ chức, mọi người có thể hiểu rõ hơn về vai trò của mình và cách tương tác với nhau trong công ty.

Mục đích thứ hai của việc xây dựng sơ đồ tổ chức là tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm. 
Khi mọi người trong công ty có cái nhìn tổng quan về cấu trúc tổ chức, họ có thể hiểu rõ hơn về quyền hạn, trách nhiệm và sự phụ thuộc giữa các bộ phận. 

sơ đồ tổ chức là tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm


Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc phân công công việc, quản lý và đánh giá hiệu suất. 
Mỗi người trong công ty sẽ biết rõ mình đang làm gì và cần phải làm gì để đạt được mục tiêu của công ty.

Mục đích tiếp theo của việc xây dựng sơ đồ tổ chức là tạo ra sự linh hoạt và sự thích nghi. 
Sơ đồ tổ chức không nên chỉ là một bức tranh tĩnh, mà cần phải được cập nhật và điều chỉnh theo sự phát triển và thay đổi của công ty. 
Khi công ty phát triển, có thể có sự thay đổi trong cấu trúc tổ chức, vị trí và chức năng của các bộ phận. 
Sơ đồ tổ chức linh hoạt giúp cho công ty thích nghi với những thay đổi này một cách dễ dàng và nhanh chóng. 
Nó cũng giúp các thành viên trong công ty nhận ra sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi là một yếu tố quan trọng để tồn tại và phát triển.

Lấy một ví dụ về việc xây dựng sơ đồ tổ chức trong một công ty đi.
Công ty này đã phát triển một sơ đồ tổ chức chi tiết, mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa các bộ phận. 
Khi nhân viên mới gia nhập công ty, họ nhận được sơ đồ tổ chức này và được giới thiệu về tổ chức và chức năng của mỗi bộ phận. 
Nhìn vào sơ đồ tổ chức phòng hành chính nhân sự, nhân viên mới sẽ biết nên hỏi về những chính sách tiền lương từ ai, hỏi về lộ trình đào tạo và phát triển từ người nào.
Điều này giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc và hiểu rõ về vai trò của mình trong công ty. 
Ngoài ra, khi công ty mở rộng và có sự thay đổi trong cấu trúc tổ chức, sơ đồ tổ chức được cập nhật để phản ánh những thay đổi này, giúp cho mọi người trong công ty thích nghi và làm việc hiệu quả.

Như vậy, mục đích của việc xây dựng sơ đồ tổ chức là tạo ra sự rõ ràng, minh bạch, linh hoạt và thích nghi trong doanh nghiệp. 
Khi mọi hoạt động của doanh nghiệp đều có nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm duyệt thì công ty sẽ tự vận hành trôi chảy mà không sự kè kè của Chủ doanh nghiệp.
Vì vậy, sơ đồ tổ chức không chỉ là một công cụ quản lý, mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một doanh nghiệp tự động.

>>> Xem ngay: Khóa học CEO online áp dụng cách hệ thống tổ chức doanh nghiệp bài bản nhất

2. Sự khác biệt, cách tổ chức của sơ đồ tổ chức công ty cổ phần và sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

 


Sơ đồ tổ chức công ty đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu cấu trúc và quy trình làm việc của một doanh nghiệp. 
Nó cho phép mọi người nhìn nhận được các mối quan hệ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận và nhân viên trong công ty. 
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa sơ đồ tổ chức của một công ty cổ phần và một công ty TNHH 1 thành viên, cùng với cách tổ chức cụ thể của từng loại công ty.

 

2.1 Công ty cổ phần
 

Công ty cổ phần

Một công ty cổ phần là một loại hình tổ chức kinh doanh có vốn góp từ nhiều cổ đông. 
Sơ đồ tổ chức của một công ty cổ phần thường bao gồm các cấp bậc quản lý như Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng như Kế toán, Nhân sự, Marketing, Sản xuất, và Quản lý chất lượng,....

Ví dụ, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của công ty cổ phần và có trách nhiệm định hướng chiến lược và quản lý toàn bộ hoạt động của công ty. 
Ban Giám đốc là cấp quản lý trực tiếp và có trách nhiệm thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. 
Các bộ phận chức năng như Kế toán, Nhân sự và Marketing có nhiệm vụ cụ thể trong việc hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty.

 

2.2 Công ty TNHH 1 thành viên


Một công ty TNHH 1 thành viên là một loại hình tổ chức kinh doanh chỉ có một chủ sở hữu và không chia sẻ vốn góp với người khác. 
Sơ đồ tổ chức của một công ty TNHH 1 thành viên thường đơn giản hơn so với công ty cổ phần. 
Thông thường, nó bao gồm một chủ sở hữu hoặc giám đốc điều hành và các bộ phận chức năng như Kế toán, Nhân sự, Marketing, và Sản xuất,...

Ví dụ, chủ sở hữu hoặc giám đốc điều hành là người đứng đầu công ty và có quyền ra quyết định và điều hành hoạt động kinh doanh. 
Các bộ phận chức năng như Kế toán, Nhân sự, Marketing và Sản xuất đóng vai trò hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong công việc hàng ngày của công ty.

Tuy có những sự khác biệt về cấu trúc và quy trình làm việc, cả công ty cổ phần và công ty TNHH 1 thành viên đều cần có sơ đồ tổ chức rõ ràng và hiệu quả để đảm bảo sự phân công công việc, quản lý và sự phối hợp giữa các bộ phận. 
Sơ đồ tổ chức giúp tăng cường hiệu suất làm việc, giảm thiểu rủi ro và tạo ra môi trường làm việc có cấu trúc và tổ chức.
Hiểu rõ về sơ đồ tổ chức sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cấu trúc và quy trình làm việc của một công ty, từ đó tạo điều kiện tốt nhất để phát triển và thành công trong công việc.

>>> Mời bạn tìm hiểu: Khóa học quản lý nhân sự chuyên nghiệp tăng cường hiệu suất nhân viên


3. Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh

Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh


Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc và tổ chức công việc của bộ phận kinh doanh trong một doanh nghiệp. 
Nó giúp định rõ các mối quan hệ, trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong phòng kinh doanh, đồng thời tạo sự hiệu quả trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh và tầm quan trọng của nó trong việc tạo sự hiệu quả và phát triển trong doanh nghiệp.
Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh thường bao gồm các vị trí và chức danh khác nhau, phụ thuộc vào quy mô và mục tiêu của doanh nghiệp. 
Dưới đây là một ví dụ cơ bản nhất về sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh trong một doanh nghiệp:


3.1 Giám đốc kinh doanh

 


Vị trí cao nhất trong sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh là giám đốc kinh doanh
Người giữ vị trí này có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Họ định hướng chiến lược, phát triển kế hoạch kinh doanh và đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

 

3.2 Quản lý, Trưởng phòng kinh doanh

 


Dưới sự chỉ đạo của giám đốc kinh doanh, quản lý, trưởng phòng kinh doanh có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày. 
Họ giám sát và hỗ trợ các nhân viên kinh doanh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

 

3.3 Nhân viên kinh doanh

 


Nhân viên kinh doanh là những người thực hiện công việc quản trị kinh doanh trực tiếp. 
Họ tìm kiếm và tạo ra cơ hội kinh doanh, tiếp cận khách hàng, xây dựng mối quan hệ và thực hiện các giao dịch bán hàng. 
Nhân viên kinh doanh có trách nhiệm đạt được chỉ tiêu doanh số và phát triển thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

 

3.4 Hỗ trợ kinh doanh

 


Hỗ trợ kinh doanh hay còn là những cách gọi khác như Trợ lý kinh doanh, sales support, business admin, sales admin,...
Họ sẽ giúp cho bộ phận kinh doanh được tập trung hơn vào việc bán hàng bằng các hoạt động văn phòng, giấy tờ, tài liệu như soạn thảo hợp đồng, chuẩn bị bộ sale kit, soạn báo giá,...

Bên cạnh đó, nhiều công ty có thể xây sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh bao gồm các vị trí hỗ trợ kinh doanh như marketing, dịch vụ khách hàng và hậu mãi. 
Các vị trí này có nhiệm vụ hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh không chỉ đơn thuần là một biểu đồ vị trí và chức danh, mà còn là một công cụ quan trọng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. 
Nó giúp xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong phòng kinh doanh, tạo sự phân công công việc hợp lý và tăng cường hiệu suất làm việc. 
Ngoài ra, sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp làm việc giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được đạt được một cách hiệu quả.

>>> Có thể bạn quan tâm: Lớp học kinh doanh bài bản và chuyên nghiệp dành cho bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp

4. Sơ đồ tổ chức phòng Marketing

Sơ đồ tổ chức phòng Marketing


Sơ đồ tổ chức phòng Marketing là một phần quan trọng trong việc xây dựng và quản lý các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của một doanh nghiệp. 
Nó giúp xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong phòng Marketing, từ đó tạo sự hiệu quả và tăng cường khả năng tiếp cận và tương tác với khách hàng. 
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về sơ đồ tổ chức phòng Marketing và tầm quan trọng của nó trong việc tổ chức hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực tiếp thị.
Một điều thú vị là sơ đồ tổ chức phòng Marketing thường bao gồm rất nhiều vị trí và chức danh khác nhau, với những bảng mô tả nhiệm vụ khác biệt “một trời một vực” tùy thuộc vào quy mô và mục tiêu của doanh nghiệp. 
Dưới đây là một ví dụ cụ thể về sơ đồ tổ chức phòng Marketing trong một doanh nghiệp:


4.1 Giám đốc Marketing

 


Vị trí cao nhất trong sơ đồ tổ chức phòng Marketing là giám đốc Marketing
Người giữ vị trí này có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động Marketing của doanh nghiệp. 
Họ định hướng chiến lược, phát triển kế hoạch Marketing và đảm bảo đạt được mục tiêu tiếp thị và tăng trưởng doanh số.

 

4.2 Quản lý, Trưởng phòng Marketing

 


Dưới sự chỉ đạo của giám đốc Marketing, quản lý, trưởng phòng Marketing có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động Marketing hàng ngày. 
Họ giám sát và hỗ trợ các nhân viên Marketing, đảm bảo thực hiện các chiến dịch quảng cáo, phân tích dữ liệu thị trường và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

 

4.3 Nhân viên Marketing

 


Nhân viên Marketing là những người thực hiện công việc Marketing trực tiếp. 
Họ tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, phát triển chiến dịch quảng cáo và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. 
Nhân viên Marketing có trách nhiệm đạt được mục tiêu doanh số và tạo sự nhận biết thương hiệu.

 

4.4 Chuyên viên Content Marketing

 


Chuyên viên content marketing sẽ tạo ra nội dung chất lượng và hấp dẫn. 
Họ cần sáng tạo và có khả năng viết lách, edit, biên tập, cắt ghép để tạo ra các bài viết, bài blog, video, hình ảnh và nội dung khác. 
Chuyên viên content marketing cũng có thể là người quản lý các nhà sản xuất nội dung bên ngoài, như nhà sản xuất video, để đảm bảo chất lượng và phù hợp với chiến dịch.
Các vị trí này có nhiệm vụ hỗ trợ phòng Marketing trong việc xây dựng thương hiệu, tạo nội dung quảng cáo và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

 

4.5 Chuyên viên Digital Marketing

 


Với sự phát triển của công nghệ, chuyên viên Digital Marketing là một phần quan trọng trong sơ đồ tổ chức phòng Marketing. 
Họ có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp tiếp thị trực tuyến như quảng cáo trên mạng xã hội, SEO, email marketing và quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến khác. 
Chuyên viên Digital Marketing đảm bảo sự hiệu quả và tăng cường sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp.

>>> Đọc thêm: Khóa học về kỹ năng lãnh đạo cho các cấp giám đốc và quản lý

4.6 Chuyên viên SEO

 


Trong sơ đồ tổ chức của một phòng Marketing quy mô lớn, một chuyên viên SEO có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và tăng cường hiệu quả quảng cáo trực tuyến. 
Chuyên viên SEO sẽ thực hiện các chiến lược tối ưu hóa trang web, nghiên cứu từ khóa và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến để đảm bảo sự hiển thị và tương tác tốt nhất với khách hàng.

 

4.7 Chuyên viên nghiên cứu thị trường

 


Một chuyên viên nghiên cứu thị trường trong sơ đồ tổ chức phòng Marketing có nhiệm vụ thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, đo lường hiệu quả chiến dịch tiếp thị và cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng và đối thủ cạnh tranh. 
Chuyên viên nghiên cứu thị trường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tiếp thị và tạo ra các chiến dịch phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Sơ đồ tổ chức phòng Marketing không chỉ đơn giản là biểu đồ vị trí và chức danh, mà còn là một công cụ quan trọng để tổ chức và phát triển các hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp. 
Nó giúp xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho phối hợp làm việc và tăng cường hiệu suất tiếp thị. 
Sự phân công công việc hợp lý và tương tác giữa các thành viên trong phòng Marketing đảm bảo mục tiêu tiếp thị và tăng trưởng doanh số được đạt được một cách hiệu quả.

Sơ đồ tổ chức công ty giúp xác định cấu trúc và mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty, từ đó tạo ra hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. 

Nếu bạn muốn xây dựng sơ đồ tổ chức giúp doanh nghiệp vận hành nhịp nhàng, tự động, giúp bạn có nhiều thời gian hơn mà công ty phát triển hơn thì hãy đăng ký học khóa Tự Động Hóa Doanh Nghiệp Nền Tảng do trường đào tạo doanh nhân Việt Nam PDCA tổ chức nhé!


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2