• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Phương pháp quản lý mục tiêu hiệu quả cho chủ doanh nghiệp

Ngày đăng: 04/01/2022

Quản lý theo mục tiêu là điều các doanh nghiệp đi lên từ nghề thường bị thiếu sót. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra phương pháp giúp chủ doanh nghiệp quản trị theo mục tiêu để xây dựng doanh nghiệp bài bản, thành công.

>>>>> Xem thêm: Khóa học kỹ năng lãnh đạo

1. Quản lý mục tiêu là gì?

Quản lý, quản trị theo mục tiêu là việc liên kết giữa mục tiêu của doanh nghiệp với kết quả làm việc của từng nhân viên để cùng theo dõi và đo lường, cơ sở để cá nhân đạt mục tiêu và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Mục tiêu của doanh nghiệp là đích đến doanh nghiệp cần vươn tới để hiện thực hóa được tầm nhìn, sứ mệnh của mình.
Để có thể quản lý theo mục tiêu, bạn cần chia nhỏ mục tiêu lớn thành mục tiêu nhỏ, mục tiêu nhỏ thành mục tiêu nhỏ hơn rồi đến đơn nguyên và phân bổ tới các phòng ban vị trí trong công ty.

2. Vai trò của quản lý mục tiêu

  • Quản trị theo mục tiêu giúp xác định rõ đích đến, chinh phục các hệ thống, quy trình, con người, quy mô doanh thu, mức độ tương quan của các chỉ số tài chính, giá cổ phiếu, vốn hóa thị trường,...

  • Doanh nghiệp phát triển lớn hơn, tăng giá trị tài sản, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phục vụ cho xã hội nhiều hơn

  • Nhân viên có động lực làm việc, tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu cá nhân gắn với mục tiêu của tổ chức.

  • Đánh giá được hiệu quả kinh doanh qua các năm và tạo động lực phấn đấu, phát triển bứt phá hơn trong các giai đoạn mới.

  • Nâng cao tiêu chuẩn quản lý, nhìn được bức tranh tổng thể và từng mảnh ghép giúp chủ doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn.

>>>> Tham khảo: Đào tạo kỹ năng quản lý

3. Phương pháp quản lý mục tiêu hiệu quả

Phương pháp 1: Quản lý mục tiêu theo “five way”

- Số khách hàng tiềm năng: là số lượng người, tổ chức có nhu cầu về sản phẩm của bạn và có khả năng chi trả.
- Tỷ lệ chuyển đổi: Số phần trăm khách hàng tiềm năng biến thành khách hàng thực tế trong một kỳ kinh doanh.
- Số lần mua hàng lặp lại: Là tỉ số “Tổng số đơn hàng/ Tổng số khách hàng” xét trong một kỳ kinh doanh.
- Giá trị một đơn hàng: Là số tiền mà khách hàng phải trả khi mua một đơn hàng trong kỳ kinh doanh của bạn.

Khi bắt đầu kế hoạch kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần quản trị mục tiêu bằng cách đề ra các con số cụ thể cho các mục tiêu trên. Việc quản lý tốt các trọng số đó sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí là nhiều lần hơn nữa doanh thu của mình.

>>>> Xem thêm: Lớp học kinh doanh

Phương pháp 2: Quản trị mục tiêu theo “4 tăng 1 giảm”

- Làm thế nào để tăng doanh thu?
- Làm thế nào để tăng năng suất lao động?
- Làm sao để tăng độ hài lòng của khách hàng hơn hiện tại?
- Làm sao để nhân viên hài lòng hơn?
- Làm thế nào để giảm chi phí trong doanh nghiệp hơn nữa?

Đây là bộ câu hỏi mà các chủ doanh nghiệp cần trả lời khi quản trị theo mục tiêu. CEO cần ngồi lại với đội ngũ quản lý cấp cao/cấp trung để có thể đưa ra những phương án tốt nhất, cải tiến các chỉ số trên. Việc trả lời và quản trị tốt các chỉ số trong câu trả lời của các câu hỏi đó sẽ giúp chủ doanh nghiệp làm chủ mục tiêu và đích đến của doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Quản lý thời gian hiệu quả

Quy trình quản trị theo mục tiêu

Bước 1: Xác định mục tiêu của công ty/ tổ chức

Mục tiêu của doanh nghiệp gắn với sứ mệnh, tầm nhìn, trong đó sẽ có mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. Có những mục tiêu được đưa ra trên cơ sở ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh, nguồn lực doanh nghiệp,...

Bước 2: Gắn mục tiêu của từng cá nhân với mục tiêu công ty

Ban lãnh đạo sẽ cùng thảo luận, đánh giá và thống nhất mục tiêu chung sau đó tổ chức buổi công bố mục tiêu với toàn thể cán bộ nhân viên, cộng tác viên. Từ mục tiêu tổng thể, các cá nhân sẽ thiết lập mục tiêu của mình gắn với nó, thường sẽ đi cùng với lộ trình công danh của mình.

Bước 3: Triển khai, giám sát, đo lường

Trong quá trình thực hiện cần sát sao tiến độ và kết quả của việc thực hiện mục tiêu. Bên cạnh đó cần kết hợp với hoạt động đào tạo, kèm cặp, giúp nhân viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn, tăng hiệu suất và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu.

Bước 4: Đánh giá, cải tiến

Trong một giai đoạn thời gian nhất định, có thể là một tháng/một quý, cần có hoạt động đánh giá lại việc quản lý mục tiêu. Việc này có thể thông qua các bảng biểu, sơ đồ, số liệu báo cáo từ đó đưa ra nhận định về hiệu suất, năng lực nhân viên cũng như có những điều chỉnh kịp thời.

Bước 5: Ghi nhận, thiết lập mục tiêu mới

Sau một quá trình quản lý mục tiêu của doanh nghiệp cũng như từng cá nhân, việc tổng kết, khen thưởng, ghi nhận sẽ giúp thúc đẩy tinh thần, tạo động lực và khát khao, quyết tâm hướng tới những mục tiêu tốt đẹp phía trước.

>>>> Xem thêm: Quản trị tài chính

Lưu ý khi thiết lập và quản trị theo mục tiêu

  • Cùng đội ngũ thiết lập mục tiêu: để mục tiêu được thông suốt từ lãnh đạo cấp cao đến các chuyên viên, cộng tác viên. Nhân viên cũng có thể coi như tập khách hàng đặc biệt của doanh nghiệp, việc quản lý mục tiêu và giúp các nhân viên nắm rõ có thể tạo ra hàng nghìn, hàng triệu khách hàng khác.

  • Làm rõ hiện tại trước khi lập mục tiêu: trước khi có kế hoạch cho kỳ kinh doanh mới, bạn cần kiểm điểm lại kỳ kinh doanh đã qua. Nếu đạt được mục tiêu thì làm rõ vì sao đạt được, nếu không đạt được thì cũng tìm nguyên nhân và đề ra phương án khắc phục trong kỳ kinh doanh tới.

  • Mục tiêu cần rõ ràng: “rõ ràng tạo sức mạnh”, mục tiêu rõ ràng là tiền đề để gấp đôi, gấp ba kết quả, nếu mục tiêu không cụ thể, chi tiết các con số thì không khác gì “người mù dò đường”, khó đến được đích.

  • Làm việc với con số: Những dữ liệu gần nhất, sát với thực tế giúp bạn quản trị mục tiêu tốt hơn cũng như đề ra kế hoạch hành động cho các phòng ban.

Những bài viết liên quan khác:

 

Trên đây là những nội dung cơ bản về quản lý, quản trị theo mục tiêu của doanh nghiệp. Hy vọng các CEO có thể áp dụng và có một năm mới bứt phá.

>> Để biết thêm cách xây dựng, quản trị theo mục tiêu hiệu quả, chi tiết cho doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo khóa học Giải Phóng Lãnh Đạo
 


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2