• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

PDCA CẤP CHỨNG NHẬN CHUYÊN GIA LẦN 1/2024 VÀ CÔNG BỐ THÀNH LẬP BAN CHUYÊN GIA

Ngày đăng: 15/04/2024

Với mục tiêu đến năm 2026 nhân bản 26 đơn vị thành viên nhằm lan tỏa kiến thức làm doanh nghiệp Bài bản trên khắp mọi miền tổ quốc và nước ngoài, PDCA tập trung đẩy mạnh xây dựng đội ngũ chuyên gia thực chiến.  
Từ tầm nhìn đó, ngày 12/4 tại Hà Nội, trong khuôn khổ  khóa học “Train The Trainer”, Trường Doanh nhân PDCA tổ chức Cấp chứng nhận chuyên gia PDCA lần 1 năm 2024 cho 5 ông bà có tên sau:

 1. Ông Trần Trí Dũng - Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp
 2. Bà Lê Thị Ngọc Thủy - Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp
 3. Bà Nguyễn Thị Hoài - Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp
 4. Bà Phạm Thị Thắng - Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp
 5. Bà Nguyễn Thị Thuý Loan - Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp

Kết quả xét duyệt dựa trên năng lực phẩm chất thế mạnh của các cá nhân tại thời điểm hiện tại và bộ tiêu chí đánh giá chuyên gia của Trường Doanh Nhân PDCA.
Các ông bà có danh sách nêu trên cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế dưới thương hiệu là chuyên gia đào tạo và chuyên gia tư vấn của PDCA; đảm bảo thực hiện nghiêm túc cam kết bảo mật chuyên gia đã ký và phát huy tối ưu thế mạnh, thực hiện tốt sứ mệnh của một chuyên gia – nhà đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Trường Doanh Nhân PDCA.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường doanh nhân PDCA đã công bố thành lập Ban chuyên gia để thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng và phát triển chuyên gia hoạt động tại PDCA.
Theo đó, thành lập Ban chuyên gia phụ trách hoạch định, triển khai và hoàn thành chiến lược phát triển chuyên gia, đối tác bao gồm 07 thành viên:

 1. Ông Hoàng Đình Trọng – Trưởng Ban chuyên gia
 2. Bà Nguyễn Thị Hoài – Phó Ban chuyên gia
 3. Ông Trần Văn Hoàn – Thành viên Ban chuyên gia
 4. Ông Trần Trí Dũng – Thành viên Ban chuyên gia
 5. Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên Ban chuyên gia
 6. Bà Lê Hải Hậu – Thành viên Ban chuyên gia
 7. Bà Lê Di – Trợ lý R&D Ban chuyên gia

Trường doanh nhân PDCA kính chúc tất cả các chuyên gia sẽ hoàn thành sứ mệnh giúp các chủ doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp thành công, tự động hóa doanh nghiệp để giải phóng lãnh đạo và nhân bản doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp BÀI BẢN - vì một VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG.


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2