• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

Khám phá 5 cấp độ quản lý trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày đăng: 20/03/2023

5 cấp độ quản lý là một khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là trong chiến lược doanh nghiệp. Các cấp độ này bao gồm: Quản lý bản thân, công việc, con người, hệ thống, mục tiêu. Mỗi cấp độ đều có vai trò quan trọng trong chiến lược doanh nghiệp và chúng cần được quản lý và phát triển một cách hợp lý để đảm bảo thành công của doanh nghiệp.

 

1. Giới thiệu về 5 cấp độ quản lý

Trong 5 cấp độ quản lý, mỗi cấp đều có ý nghĩa riêng, đó là tập trung vào việc xác định mục tiêu, kế hoạch và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp hay phân công nhiệm vụ và giám sát các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các tiến trình và quy trình diễn ra đúng cách, hiệu quả.

Cũng có thể là tập trung vào việc quản lý và phát triển nhóm nhân viên, bao gồm phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, đào tạo, phát triển kỹ năng và đánh giá kết quả.

Bằng cách hiểu và áp dụng 5 cấp độ quản lý này, doanh nghiệp có thể xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, tăng cường năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Cùng khám phá 5 cấp độ quản lý dưới đây nhé!


1.1 Quản lý bản thân

Cấp độ đầu tiên trong 5 cấp độ quản lý đó là quản lý bản thân. Chủ doanh nghiệp là người đứng đầu và có trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp. Trong quá trình đó, việc CEO quản lý bản thân là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững của doanh nghiệp. 

Vậy chủ doanh nghiệp cần quản lý bản thân như thế nào? 

 • Thứ nhất, xác định mục tiêu: Chủ doanh nghiệp nên xác định rõ các mục tiêu và kế hoạch của mình để có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất và tránh phân tán sức lực.
 • Thứ hai, đánh giá năng lực: Chủ doanh nghiệp nên đánh giá và phát triển kỹ năng và năng lực của mình. Điều này giúp họ trở nên thông minh và có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn hơn. 
 • Thứ ba, học hỏi và phát triển: Chủ doanh nghiệp nên luôn học hỏi và phát triển bản thân bằng cách đọc sách, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo hoặc tìm kiếm các tư vấn chuyên môn để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý.
 • Thứ tư, thực hành chủ động: Chủ doanh nghiệp nên thực hành và tự đưa ra quyết định đúng đắn. Họ cần tự tin và dũng cảm để đối mặt với các thử thách và khó khăn trong quá trình quản lý doanh nghiệp. 
 • Thứ năm, giữ sức khỏe và cân bằng cuộc sống: Đây là điều rất quan trọng. CEO cần giữ sức khỏe tốt và cân bằng cuộc sống để có thể duy trì sự năng động và sáng tạo. Bạn nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè và các hoạt động giải trí để giảm stress và tăng cường năng lượng cho công việc quản lý doanh nghiệp. 

Trong 5 cấp độ quản lý, việc quản lý bản thân là một yếu tố quan trọng giúp chủ doanh nghiệp đạt được mục tiêu. Bằng cách áp dụng các lời khuyên trên, CEO có thể tăng cường kỹ năng và năng lực của mình, đưa ra quyết định chính xác giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. 

PDCA gửi tặng bạn khóa học 5 cấp độ quản lý giúp phát triển bản thân và giải phóng lãnh đạo:


1.2 Quản lý công việc
 

Nấc thang thứ hai trong 5 cấp độ quản lý đó là quản lý công việc. Để thực hiện cấp độ quản lý này, CEO cần làm các công việc bao gồm: 

 • Thứ nhất, lập kế hoạch và chiến lược: Cần phải đưa ra kế hoạch và chiến lược để định hướng cho doanh nghiệp trong tương lai. 
 • Thứ hai, quản lý tài chính: Quản lý và giám sát các hoạt động tài chính của doanh nghiệp như chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đầu tư, vay nợ, quản lý khoản vay,... 
 • Thứ ba, quản lý nhân sự: Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp như: tuyển dụng, đào tạo, phân công nhiệm vụ, đánh giá và khen thưởng nhân viên. 
 • Thứ tư, quản lý sản xuất và dịch vụ: Quản lý hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ để đảm bảo chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 
 • Thứ năm quản lý tiếp thị và bán hàng: Quản lý, điều hành các hoạt động tiếp thị và bán hàng của doanh nghiệp nhằm quảng bá thương hiệu, tăng doanh số và lợi nhuận. 
 • Thứ sáu quản lý quan hệ khách hàng: Quản lý và phát triển quan hệ với khách hàng để đáp ứng nhu cầu và tạo sự tin tưởng, tín nhiệm. 

Như vậy, chủ doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu kinh doanh và sự phát triển bền vững trong tương lai. 


1.3 Quản lý con người


Trong 5 cấp độ quản lý, quản lý con người là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp. Việc quản lý con người bao gồm các hoạt động sau:

 • Thứ nhất, tuyển dụng và phát triển nhân viên: Chủ doanh nghiệp cần tìm kiếm, tuyển dụng nhân viên có kỹ năng chuyên môn và phẩm chất phù hợp với công việc. Sau đó xây dựng các chính sách và chương trình đào tạo để phát triển và giữ chân nhân sự.
 • Thứ hai, đánh giá hiệu suất nhân viên: Chủ doanh nghiệp cần đánh giá năng lực và đóng góp của nhân viên đối với doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định về chế độ đãi ngộ, lương thưởng cho họ.
 • Thứ ba, quản lý văn hóa doanh nghiệp: CEO cần xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tích cực để tạo động lực cho nhân sự, đó cũng là cơ sở để định hướng những hành động của nhân viên giúp đạt được mục tiêu doanh nghiệp.
 • Thứ tư, quản lý và giải quyết mâu thuẫn nội bộ: Chủ doanh nghiệp cần phải quản lý, giải quyết mâu thuẫn giữa các nhân viên, giữ sự hòa thuận trong công việc. Việc này cần được thực hiện một cách công bằng và kịp thời để tránh ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên.
 • Thứ năm, quản lý tiền lương và phúc lợi: Chủ doanh nghiệp cần xây dựng các chính sách về tiền lương và phúc lợi để giữ chân nhân sự và thu hút tài năng mới. Nó sẽ giúp đảm bảo các chi phí của doanh nghiệp được 

1.4 Quản lý hệ thống
 

Cấp độ tiếp theo trong 5 cấp độ quản lý là Quản lý hệ thống.  Ở cấp độ này, chủ doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý 12 tầng hệ thống (nội dung chi tiết bạn có thể tham khảo trong cuốn sách “Tự động hóa doanh nghiệp”) để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. 

Việc quản lý hệ thống bao gồm các hoạt động sau:

 1. Thứ nhất, thiết kế và triển khai hệ thống: Chủ doanh nghiệp cần xác định các yêu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, sau đó thiết kế và triển khai hệ thống phù hợp để đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu đó. 
 2. Thứ hai, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: Việc quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng và các giải pháp an ninh mạng. Hoạt động này đảm bảo sự ổn định và bảo mật thông tin của doanh nghiệp. 
 3. Thứ ba, điều phối các quy trình hoạt động: Việc này giúp đảm bảo các quy trình được thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ. Từ đó tăng năng suất, giảm chi phí và tăng tính linh hoạt trong doanh nghiệp. 
 4. Thứ tư, đánh giá và cải tiến hệ thống: Chủ doanh nghiệp cần đánh giá hiệu quả của hệ thống và đưa ra các cải tiến để tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp. Việc này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng suất, chất lượng trong công việc.


1.5 Quản lý mục tiêu


Quản lý mục tiêu của doanh nghiệp là hoạt động quan trọng trong 5 cấp độ quản lý, nó bao gồm các hoạt động sau: 

 • Thứ nhất, xác định mục tiêu: bao gồm mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Mục tiêu cần được đặt ra một cách rõ ràng và cụ thể để các nhân viên trong doanh nghiệp hiểu và cùng nhau nỗ lực đạt được mục tiêu đó. 
 • Thứ hai, quản lý kế hoạch: kế hoạch cần xây dựng chi tiết với các hoạt động, thời gian, nguồn lực cần thiết và các chỉ tiêu đánh giá kết quả. Việc quản lý kế hoạch giúp chủ doanh nghiệp theo dõi quá trình thực hiện và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
 • Thứ ba, đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả cần được thực hiện thường xuyên và được sử dụng để điều chỉnh và cải tiến các hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Thứ tư, tối ưu hóa mục tiêu: Chủ doanh nghiệp cần tối ưu hóa mục tiêu của doanh nghiệp để đạt được kết quả tốt nhất. Việc này có thể bao gồm việc điều chỉnh mục tiêu, tối ưu hóa kế hoạch, tăng cường nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Quản lý mục tiêu của doanh nghiệp là cấp độ cao nhất trong 5 cấp độ quản lý, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện theo hướng đúng và đạt được kết quả như mong đợi. 


2. 5 cấp độ quản lý mang lại lợi ích gì


2.1 Được nhân viên yêu mến


Khi quản lý theo 5 cấp độ trên, lãnh đạo sẽ nhận được sự tín nhiệm, yêu mến, tin tưởng của nhân viên. Nhân viên sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin và có động lực để làm việc hơn. Điều này giúp tăng năng suất làm việc và giảm tỷ lệ nghỉ việc, tiết kiệm chi phí tuyển dụng và đào tạo cho tổ chức. 


2.2 Quản lý doanh nghiệp nhàn hơn


5 cấp độ quản lý là nền tảng giúp các CEO quản lý công việc nhàn hơn, hiệu quả hơn. Khi quản lý theo 5 cấp độ,  CEO sẽ không cần phải đối mặt với nhiều áp lực công việc. Điều này giúp họ tập trung vào các nhiệm vụ chủ chốt và có thể đưa ra các quyết định tốt hơn. Từ đó, lãnh đạo sẽ có nhiều thời gian hơn cho sức khỏe và đời sống cá nhân.


2.3 Nhân bản, mở chuỗi


Đối với chủ doanh nghiệp mong muốn mở rộng chi nhánh, nhân bản thì 5 cấp độ quản lý là điều kiện cần thiết. Với sự bài bản, chuyên nghiệp trong quản lý, CEO có thể nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường và tăng cường sức mạnh cạnh tranh. Việc phát triển nhanh chóng có thể giúp doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới nhanh hơn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


3. Làm gì để trở thành lãnh đạo với 5 cấp độ quản lý 


3.1 Lãnh đạo khiêm tốn


CEO luôn luôn lắng nghe ý kiến và đóng góp của nhân viên, đồng nghiệp hay đối tác. Họ luôn tự tin trong quyết định của mình và giữ sự kiên nhẫn và cởi mở để thích nghi với những tình huống mới. Điều này  tạo sự tin tưởng và tôn trọng từ người khác, là động lực cho đội ngũ và khích lệ họ để làm việc chăm chỉ hơn.


3.2 Trách nhiệm


Khi hiểu về 5 cấp độ quản lý trên, ta hiểu sự trách nhiệm của chủ doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Muốn người khác tin yêu, nghe theo thì bản thân mình phải có trách nhiệm.  Lãnh đạo trách nhiệm luôn tập trung vào lợi ích của doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân. Họ luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm và hành động sai lầm của mình và đội ngũ.


3.3 Kỷ luật


Các CEO cần kỷ luật để vươn tới cấp độ cao nhất trong 5 cấp độ quản lý. Kỷ luật là đảm bảo tuân thủ quy trình, chính sách và quy định của tổ chức, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định đã ban hành. Lãnh đạo kỷ luật cần có tính kiên nhẫn, khả năng thuyết phục, tư duy phản biện, và kỹ năng giao tiếp tốt để xử lý các tình huống phức tạp và giải quyết các mâu thuẫn.


3.4 Giúp đỡ

Để trở thành lãnh đạo với 5 cấp độ bài bản, chủ doanh nghiệp cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và cảm thông, tính kiên nhẫn, sự đồng cảm và sự chia sẻ. Ngoài ra, lãnh đạo cũng nên phân tích và đánh giá tình hình để tìm ra những vấn đề của nhân viên và đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp.

 

Trên đây là 5 cấp độ quản lý mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng cần nắm rõ để có cơ sở phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp. Từ đó mang lại những kết quả bứt phá, vượt mục tiêu và hướng đến phát triển bền vững. Những kiến thức về quản trị và làm doanh nghiệp bài bản sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bài viết sau, bạn nhớ theo dõi để không bỏ lỡ thông tin giá trị nhé!
 


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2