• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

BẾ THỊ TUYẾT

BẾ THỊ TUYẾT

Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư THEN Group

Chuyên môn: Đội đặc nhiệm giải cứu doanh nghiệp FOH
Kinh nghiệm: 03 năm
  • 0 Khóa học
  • 0 Học viên

Công ty cổ phần đầu tư Then Group được thành lập năm 2018, là công ty đầu tư đa lĩnh vực với sứ mệnh trở thành đại sứ đem lại sự thịnh vượng, trở thành công ty toàn cầu, đem lại hạnh phúc  và thịnh vượng cho hàng triệu người Việt Nam, đem lại sự thịnh vượng cho những người đồng hành tin cậy

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2