• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

LÊ VĂN DŨNG

LÊ VĂN DŨNG
Chuyên môn: Chuyên gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Kinh nghiệm: 13 năm
 • 0 Khóa học
 • 0 Học viên

1. Thông tin cơ bản

Cử nhân Đại Học Giao Thông Vận Tải 

2. Kinh nghiệm

 • Quản lý điều hành doanh nghiệp thành công và tư vấn xây dựng
 • 3 năm Thi công công trình
 • 10 năm Tư vấn xây dựng công trình
 • 3 năm Giám đốc điều hành Công ty thi công xây dựng
 • 13 năm Giám đốc điều hành Công ty tư vấn xây dựng

3. Đang phụ trách

 • Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn BDC
 • Quy mô: 30 Công ty thành viên, hoạt động trên cả nước tại 5 khực: Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Miền Tây
 • Thành viên Biệt Đội FOH Sài Gòn
Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2