• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

ĐẶNG VĂN TÂN

ĐẶNG VĂN TÂN

Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp, xây dựng hệ thống đội ngũ bán hàng & Dịch vụ Chăm sóc khách hàng

Chuyên môn: Đào tạo, Tư vấn
Kinh nghiệm: 10 năm
 • 100 Khóa học
 • 1000 Học viên

1. Thông tin cơ bản

 • Tốt nghiệp Cử nhân Anh Ngữ Đại học Sư Phạm TPHCM
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh tại trường Columbia Southern University (CSU) – Orange Beach, AL 36561, Hoa Kỳ

2. Kinh nghiệm

 • 04 năm kinh doanh lĩnh vực du lịch tại Saigontourist
 • 06 năm bán hàng, đào tạo, quản lý kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với các vị trí đảm trách huấn luyện và đào tạo nhân viên bán bảo hiểm và Quản lý đại lý Cao cấp khu vực Mêkong tại Manulife Vietnam
 • 11 năm quản lý kinh doanh lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán
 • Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh, phát triển hệ thống, xây dựng đội ngũ bán hàng và quản trị doanh nghiệp
 • Chuyên gia Tư vấn doanh nghiệp, xây dựng hệ đội ngũ bán hàng & Dịch vụ Chăm sóc khách hàng
 • Là Giảng viên chính thức của học viện online Unica

3. Từng phụ trách

 • Giám đốc Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu – ACBS
 • Phó tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh công ty chứng khoán IB
 • Giám đốc trung tâm Đào tạo Công ty chứng khoán VNDirect
 • Giám đốc Quản lý Chất lượng & Thúc đẩy Bán công ty chứng khoán VNDirect

Các chuyên gia khác

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2