• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

ĐẶNG VĂN TÂN

ĐẶNG VĂN TÂN
Chuyên môn: Chuyên gia Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp, xây dựng hệ thống đội ngũ bán hàng & Dịch vụ Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm: 10 năm
  • 100 Khóa học
  • 1000 Học viên

1. Thông tin cơ bản

  • Cử nhân Anh Ngữ Đại học Sư Phạm TPHCM
  • Thạc sĩ Kinh doanh tại trường Columbia Southern University (CSU) – Orange Beach, AL 36561, Hoa Kỳ

2. Kinh nghiệm

  • 4 năm kinh doanh lĩnh vực du lịch tại Saigontourist
  • 6 năm bán hàng, đào tạo, quản lý kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với các vị trí đảm trách huấn luyện và đào tạo nhân viên bán bảo hiểm và Quản lý đại lý Cao cấp khu vực Mekong tại Manulife Vietnam
  • 11 năm quản lý kinh doanh lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán

3. Đang phụ trách

Chuyên gia chính thức của PDCA đang đào tạo các chương trình: Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp, Bán Hàng & Chăm Sóc Khách Hàng

 

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2