• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

LÊ THỊ NGỌC THUỶ

LÊ THỊ NGỌC THUỶ
Chuyên môn: Chuyên gia tư vấn phát triển và nhượng quyền doanh nghiệp
Kinh nghiệm: 15 năm
  • 0 Khóa học
  • 0 Học viên

1. Thông tin cơ bản 

Cử nhân Kế toán - Kiểm toán, tín chỉ CFO, CCO, CEO Franchise

2. Kinh nghiệm

  • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính
  • 15 năm giữ chức vụ Giám đốc Tài chính

3. Đang phụ trách

  • 10 năm Giám đốc Nhượng Quyền hệ thống VIVA
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị Viva International
  • Là giảng viên chính thức của PDCA tham gia đào tạo và huấn luyện khóa học & dịch vụ coaching. Nhân bản và mở chuỗi thành công
  • Đội Trưởng Biệt Đội FOH Sài Gòn
Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2