• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

TRẦN MỸ LINH

TRẦN MỸ LINH

Giám đốc PDCA chi nhánh Hà Nội với nhiều kinh nghiệm sau gần 6 năm làm việc trong các lĩnh vực quản lý, đào tạo

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm: 06 năm
  • 0 Khóa học
  • 0 Học viên

Giám đốc PDCA chi nhánh Hà Nội với nhiều kinh nghiệm sau gần 6 năm làm việc trong các lĩnh vực quản lý, đào tạo

Các chuyên gia khác

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2