• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

TRẦN MỸ LINH

TRẦN MỸ LINH
Chuyên môn: Chuyên gia Xây Dựng Quy Trình cho Doanh Nghiệp
Kinh nghiệm: 06 năm
  • 0 Khóa học
  • 0 Học viên

1. Thông tin cơ bản

Thạc Sĩ Quản Trị Nhân Lực

2. Kinh nghiệm

  • Đồng hành tư vấn hỗ trợ cho hàng chục doanh nghiệp SMEs.
  • Nguyên Tổng đạo diễn hàng trăm sự kiện tại Trường doanh nhân PDCA.
  • 8 năm công tác đồng hành, là người xây dựng nhiều hệ thống quản trị bài bản, khoa học cho PDCA.
  • Giám Đốc điều hành PDCA chi nhánh Hà Nội.

3. Đang phụ trách

  • Phó Tổng Giám Đốc PDCA Group.
  • Thành viên Ban Chăm Sóc FOH.
  • Thành viên Ban Kiểm Soát PDCA Group.
Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2