• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

BẾ THỊ TUYẾT

BẾ THỊ TUYẾT
Chuyên môn: Chuyên gia đào tạo Cơ Chế Vốn, nhà Tư vấn và Coach cho các doanh nghiệp tái cấu trúc để IPO hoặc M&A
Kinh nghiệm: 03 năm
 • 0 Khóa học
 • 0 Học viên

1. Thông tin cơ bản

Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính -  Ngân hàng (Học viện Tài chính)

2. Kinh nghiệm làm việc

 • 20 năm Đầu tư doanh nghiệp.
 • 18 năm kinh nghiệm Ngân hàng.
 • 6 Năm xây dựng và vận hành doanh nghiệp
 • Cùng với cộng sự tư vấn các công ty Đào tạo hàng trăm doanh nghiệp về cơ chế vốn:  
 • Công ty Thiên Thành Đạt (Dalton)
 • Công ty Thời Trang Emfa
 • Công ty Pridevn Packaging

3. Đang phụ trách

 • Founder & CEO VOC Capital
 • Founder Hopono Diamond
 • Thành Viên MOC Global
 • Giám đốc Phòng Giao Dịch Ngân Hàng BIDV
 • Đội Trưởng Biệt Đội FOH Hà Nội
Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2