• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

TRẦN TRÍ DŨNG

TRẦN TRÍ DŨNG
Chuyên môn: Chuyên gia Xây Dựng Hệ Thống
Kinh nghiệm: 12 năm
 • 0 Khóa học
 • 0 Học viên

1. Thông tin cơ bản

 • Cử nhân Tài Chính Kế Toán 
 • Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

2. Kinh nghiệm

 • Trên 12 năm quản trị doanh nghiệp
 • Xây dựng và phát triển doanh nghiệp gia đình trở nên chuyên nghiệp và tự động hóa với quy mô 4 nhà máy và 150 nhân sự
 • Kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống tự động hóa cho doanh nghiệp

3. Đang phụ trách

 • CEO Công ty Tương Việt Hoa Sen
 • Doanh nhân trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai
 • Đội Phó Biệt Đội FOH Hành Động
 • Chuyên gia chính thức của PDCA đang đào tạo các chương trình: Tự động hóa doanh nghiệp - Bứt phá, Ngày Hội Mục Tiêu PDCA
   
Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2