• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

NGUYỄN NGỌC HƯNG

NGUYỄN NGỌC HƯNG
Chuyên môn: Chuyên gia Quản trị Doanh nghiệp
Kinh nghiệm: 7 năm
 • 0 Khóa học
 • 0 Học viên

1. Thông tin cơ bản

 • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Thương Mại
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại Học Thương Mại

2. Kinh nghiệm

 • Từ 12/2017 ⇒ 5/2020: Giám đốc tư vấn chiến lược công ty CP tư vấn Thương hiệu và Quản trị Thanhs.
 • Từ 2/2019 ⇒ 8/2020: Giám đốc kinh doanh công ty CP đầu tư và thương mại ASIA toàn cầu
 • Ngoài các lớp đào tạo public tại các trung tâm đào tạo như Viện đào tạo Việt Nhật, học viện kinh doanh và thương hiệu Forcus, VCCI, Sở kế hoạch đầu tư, các lớp đào tạo Inhouse theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Từng đào tạo các tập đoàn: Tập đoàn DOJI, ngân hàng MB, Vietinbank, Honda, Viettel, Petrolimex, Vietnam Airlines, Mobifone.

3. Đang phụ trách

 • Từ 2009 ⇒ Nay: Giảng viên Đại học Thương Mại
 • Giảng viên đào tạo các chuyên đề: Kỹ năng bán hàng, quản trị bán hàng, kỹ năng quản lý, phát triển năng lực lãnh đạo, Năng lực trưởng phòng kinh doanh, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, Quản trị chiến lược, BSC - KPI
 • Giảng viên đào tạo các lớp public tại Viện đào tạo Việt Nhật, hịc viên kinh doanh và thương hiệu Forcus, VCCI, Sở kế hoạch đầu tư
 • Giảng viên độc lập các lớp đào tạo inhouse theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. Từng đào tạo nhiều doanh nghiệp trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp lớn
 • Chuyên gia đào tạo, coaching, tư vấn tại PDCA
   
Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2