• info@pdca.vn
 • 0899.598.668

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN
Chuyên môn: Chuyên gia Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Hệ thống
Kinh nghiệm: 12 năm
 • 0 Khóa học
 • 0 Học viên

1. Thông tin cơ bản

 • Cử nhân chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp
 • Chuyên gia tư vấn Chiến lược nhân sự, tư vấn và đào tạo Quản lý và Phát triển Hệ thống
 • Chuyên gia tư vấn Tái Cấu trúc Doanh nghiệp, đồng hành cùng Start-up
 • Chuyên gia tư vấn xây dựng Thương hiệu tuyển dụng (EB), xây dưng văn hóa doanh nghiệp
 • Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ kinh doanh, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung và xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp


2. Kinh nghiệm

 • 12 năm tư vấn Quản lý, Phát triển Hệ thống và Đào tạo cho các công ty tại lĩnh vực: Sản xuất, Hệ thống bán lẻ, F&B, FMCG, Thương mại dịch vụ, Giáo dục, Công nghệ Giáo dục, Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản...
 • 06 năm Quản lý Nhân sự tại các Công ty quy mô lớn tại nhiều lĩnh vực.
 • 05 năm Quản lý Vận hành Dự án
 • 02 năm Quản lý Tài chính

Từng phụ trách: 

 • Giám đốc Khối Nhân sự Công ty CP Bibomart TM, Công ty CP Casablanca, Công ty CP Cơ điện Asean...
 • Giám đốc Vận hành Công ty CP Getec Việt
 • Giám đốc Tài chính Công ty CP Thiết bị xây dựng H&M

3. Đang phụ trách: 

Trực tiếp đào tạo và tư vấn tại các công ty: Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH Thời trang Zenda Việt Nam, Công ty CP Sáng tạo Quốc tế FEIN ARCHITECTURE, Công ty CP Xây dựng Thiên Lộc, Công ty TNHH NewstarLand, Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm (ĐH Quốc Gia Hà Nội), Công ty CP Cơ điện Asean, Công ty CP Getec Việt…

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2