• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

PDCA KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN & CỐ VẤN ĐỒNG HÀNH CÙNG HATHOR"

Ngày đăng: 28/06/2023

Vào ngày 22/6, PDCA đã khởi động dự án "Huấn luyện và cố vấn đồng hành cùng Hathor".

Với mong muốn đạt được những mốc son mới về mặt doanh thu trên cơ sở thiết lập lại chiến lược kinh doanh và hệ thống kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hathor đã tìm tới gói giải pháp "Huấn luyện và cố vấn đồng hành" của PDCA.


Đây là một gói giải pháp chất lượng được PDCA triển khai trong nhiều năm nay. Chương trình được thiết kế phù hợp với mục tiêu, mong muốn của từng doanh nghiệp. 
Theo đó, chuyên gia sẽ có mặt tại doanh nghiệp, đào tạo những kiến thức nền tảng, sau đó cùng đội ngũ doanh nghiệp thảo luận, và tham vấn cho doanh nghiệp những lựa chọn, hướng đi phù hợp nhất với đặc thù ngành và nội tại doanh nghiệp.


Chương trình "Huấn luyện & cố vấn đồng hành cùng Hathor" kéo dài trong 6 tháng, dưới sự dẫn dắt của Ths. Nguyễn Ngọc Hưng - Chuyên gia hàng đầu về Cố vấn, huấn luyện Chiến lược Kinh doanh và Quản trị Doanh nghiệp.

 


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2