• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

Khoá đào tạo Tự Động Hoá Doanh Nghiệp cùng Công Ty Cây Xanh Công Minh

Ngày đăng: 24/09/2020

Ngày 19-20/09/2020, Trường huấn luyện PDCA đã tổ chức thành công khoá đào tạo TỰ ĐỘNG HOÁ DOANH NGHIỆP cho Công ty Cây Xanh Công Minh.

Khoá đào tạo diễn ra trong suốt 2 ngày với sự dẫn dắt của Chuyên gia – Tác giả Hoàng Đình Trọng cùng sự tham gia của Hội đồng quản trị và các cấp quản lí của Công ty Cây Xanh Công Minh.

Chuyên gia - Tác giả Hoàng Đình Trọng

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở kinh doanh cây giống, hiện tại Công ty Cây Xanh Công Minh đã từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường toàn quốc.

Với quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển và ngày càng vững mạnh, tập thể Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những mục tiêu, quyết sách đúng đắn để định hướng công ty phát triển bền vững. Công ty thường xuyên tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia những khoá đào tạo để nâng cao chất lượng công việc.

Khoá đào tạo với nhiều nội dung giá trị, giúp mọi người có cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả, không cần phải có mặt điều hành mà doanh nghiệp vẫn có thể tự động.

Đây là chìa khóa cho sự thay đổi giúp doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện và phát triển tốt hơn, giải quyết mọi vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Buổi đào tạo còn mang đến cơ hội chia sẻ và gắn kết giữa các thành viên của các chi nhánh trong đại gia đình Công Minh.

 


Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2