• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

HOÀNG ĐÌNH TRỌNG

HOÀNG ĐÌNH TRỌNG
Chuyên môn: Chuyên gia hàng đầu về Tự động hóa doanh nghiệp
Kinh nghiệm: 14 năm
  • 300 Khóa học
  • 30.000 Học viên

1. Thông tin cơ bản

Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

2. Kinh nghiệm

  • 14 năm kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp bài bản
  • Tác giả 2 công trình nghiên cứu: 50 công ty trong top Fortune 500 và 2,000 CEO tại Việt Nam
  • Tác giả của 3 quyển sách bán chạy nhất về quản trị: Sách Giải Phóng Lãnh Đạo, Sách Tự Động Hóa Doanh Nghiệp Tập 1 viết chuyên sâu về Hệ thống, Sách Tự Động Hóa Doanh Nghiệp viết chuyên sâu về Chiến Lược

3. Đang phụ trách

  • Hiện đang là Chủ Tịch Công ty TNHH đào tạo tư vấn PDCA
  • Chuyên gia chính thức của PDCA đang đào tạo các chương trình: Giải phóng lãnh đạo, Tự động hóa doanh nghiệp - Nền tảng, Tự động hóa doanh nghiệp - Bứt phá, Chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu 
  • Nhà Sáng Lập Biệt Đội Giải Cứu Doanh Nghiệp FOH

Các chuyên gia khác

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2