• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

DOANH NGHIỆP ĐỘT PHÁ

Dành cho cả ĐỘI NGŨ nhân sự đi học. Kiến thức toàn diện, tiết kiệm hơn 70% học phí. Đăng ký 1 lần "dùng" luôn 22 + sản phẩm, dịch vụ trọn đời

-    Bản thân muốn thay đổi, muốn doanh nghiệp tổ chức lại bài bản, khoa học, hiệu quả hơn nhưng nhân viên của bạn thì… KHÔNG! 
-    Bạn và nhân viên không cùng cách làm, không cùng cách nghĩ, MÂU THUẪN nổ ra trên bàn họp về tất cả các vấn đề lớn nhỏ từ chiến lược, cách thức làm việc, thái độ làm việc, thái độ hợp tác...
-    Các phòng ban chỉ trích ĐỔ LỖI cho nhau, người này cho rằng công việc của mình quan trọng, công việc của người kia thì không… 


 

-    Bản thân bạn cũng không biết “phân xử” ra sao, lúng túng trong một mớ kiến thức quản trị CHẮP VÁ, LỒI LÕM.
-    Bạn nghĩ tới việc đưa tất cả nhân viên đi học, “thu” tất cả các bộ não về “một mối” nhưng lăn tăn giữa hàng ngàn đơn vị đào tạo “TRÔI NỔI” thật giả lẫn lộn ngoài kia.  
-    Muốn cử đi học đâu có dễ, CHÍ PHÍ đào tạo cho cả một đội ngũ đội lên thế, lương cho nhân viên chưa đủ, lấy đâu mà học!
-    Mà học xong thì sao, vài lần cử người này người kia đi khóa này khóa nọ, HỌC XONG ĐỂ ĐẤY!

CÂU CHUYỆN ĐỒNG HÀNH CÙNG PDCA

Hình ảnh khóa học

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

1. Thông tin cơ bản

Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

2. Kinh nghiệm

  • 14 năm kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp bài bản
  • Tác giả 2 công trình nghiên cứu: 50 công ty trong top Fortune 500 và 2,000 CEO tại Việt Nam
  • Tác giả của 3 quyển sách bán chạy nhất về quản trị: Sách Giải Phóng Lãnh Đạo, Sách Tự Động Hóa Doanh Nghiệp Tập 1 viết chuyên sâu về Hệ thống, Sách Tự Động Hóa Doanh Nghiệp viết chuyên sâu về Chiến Lược

3. Đang phụ trách

  • Hiện đang là Chủ Tịch Công ty TNHH đào tạo tư vấn PDCA
  • Chuyên gia chính thức của PDCA đang đào tạo các chương trình: Giải phóng lãnh đạo, Tự động hóa doanh nghiệp - Nền tảng, Tự động hóa doanh nghiệp - Bứt phá, Chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu 
  • Nhà Sáng Lập Biệt Đội Giải Cứu Doanh Nghiệp FOH

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỘT PHÁ

Dành cho cả ĐỘI NGŨ nhân sự đi học. Kiến thức toàn diện, tiết kiệm hơn 70% học phí. Đăng ký 1 lần "dùng" luôn 22 + sản phẩm, dịch vụ trọn đời

Đánh giá

Viết một đánh giá

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2