Chuyến đi rất vui và nhiều kỷ niệm. 

Mã số: 07 - Thí sinh: Phạm Thị Thắng. Phòng: Trưởng BP kế Toán - CN Hà Nội

Caption: Đi tham dự lễ đám cưới của đồng nghiệp ở tỉnh xa thật là vui. Cuộc hành trình lạc đường của những con đường liên xã đã cho chúng tôi được nhìn lại tuổi thơ trong ca khúc: Khúc hát sông quê với những con trâu và bụi tre làng...

 


[PDCA trong trái tim tôi]

Viết bình luận