Cảm ơn

Cảm ơn [anh/chị] đã XÁC NHẬN THAM DỰ Khóa học Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp

Thời gian: Ngày 29-30/09/2017

Địa điểm: HỒ CHÍ MINH

 

PDCA sẽ liên hệ với [anh/chị] trong thời gian sớm nhất để hướng dẫn thủ tục tham dự khóa học.

Vì vậy, hãy lưu ý điện thoại, [anh/chị] nhé.

Nếu cần thông tin hỗ trợ, [anh/chị] vui lòng gọi vào hotline:  0947.60.2266

Trân trọng

……………

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn PDCA

F: https://www.facebook.com/pdcavn/

Whttps://pdca.vn/