• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

VÂN NGUYỄN HR

VÂN NGUYỄN HR

Chuyên gia đào tạo và tư vấn nhân sự doanh nghiệp SME

Chuyên môn: Giáo dục đào tạo
Kinh nghiệm: 06 năm
  • 30 Khóa học
  • 500 Học viên

Cử nhân Ngoại ngữ & Cử nhân Luật
Kinh nghiệm: Gần 15 năm trong lĩnh vực đào tạo và quản lý Nhân sự
Chức vụ từng đảm nhiệm: 
- Trưởng Phòng nhân sự tại Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Điện và Thương Mại Phương Linh – Một trong các Công ty Sản xuất quạt công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với quy mô hơn 200 nhân sự. 
- Chuyên gia đào tạo chuyên đề Nhân sự của Công ty Tư vấn và Đào tạo PDCA
- Chuyên gia tư vấn Xây Dựng Hệ Thống quản trị Nhân sự cho các Công ty SME.

Hơn 10 năm làm Trưởng Phòng Nhân sự tại các công ty thương mại và sản xuất, quản lý và phát triển công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp về xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho một số các doanh nghiệp nhỏ và vừa như công ty TNHH PPO, Công ty AGS, Công ty XNK Nam Anh…

Các chuyên gia khác

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2