Sáng tạo PDCA: Mã số 01 - Bài hát "Giải phóng lãnh đạo

Mã số 01: Bài dự thi sáng tạo PDCA của tập thể PECT mang tên Giải phóng lãnh đạo

Nhạc: Nối vòng tay lớn

Lời Dung Jun – Thu Hiền

Ca sĩ: Thủy Tiên – Trung Hiếu

Bài hát: GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO

Lời 1:

Cùng khát khao ta kiến tạo núi sông

Doanh nhân cùng nhau hướng tới để sánh vai cùng

Gặp gỡ nơi đây 500 anh tài gặp nhau hàn thuyên vấn đáp

Xoay vòng thời vận từ đây ta biết sứ mệnh cuộc đời của ta

Giải phóng giúp doanh nhân nước nhà

Nào giám đốc đi lên từ nghề

Hoặc làm nhiều không hệ thống

Rồi mới có 3 năm trọn vẹn thì vốn liếng lao đao cùng đường

Và một ngày xóa tên thôi

Từ Bắc vô Nam nối liền chuyến bay

Logo hòa màu xanh tươi vượt hết tháng ngày

Hệ thống PDCA dựng thành từ quy trình hay biểu mẫu

Có ai mới vào hiểu ngay không tốn người đào tạo cùng thời gian

Lời 2:

Cùng khát khao bao kiến tạo núi sông

Doanh nhân cùng nhau hướng tới để sánh vai cùng

Gặp gỡ nơi đây 500 anh tài gặp nhau hàn thuyên vấn đáp

Xoay vòng thời vận từ đây ta biết sứ mệnh cuộc đời của ta

Nào là khóa Giải phóng lãnh đạo

Từ giám đốc đi lên từ nghề hoặc làm nhiều không hệ thống

Được biết đến kinh doanh bài bản bằng kiến thức tinh hoa sự nghiệp và tận tình của chuyên gia

Nhiều lớp doanh nhân áp dụng đúng ngay

Thương hiệu PDCA được biết đến nhiều

Tư vấn chuyên gia, doanh nhân huấn luyện ngày thêm nhiều cải tiến mới

Giúp đất nước mình một trang sử mới bắt đầu bài bản từ đây.

TCSK Hà Nội