PDCA_ Một tình yêu vẹn nguyên và mãi mãi

Mã số: 13 - Thí sinh: Trần Thị Doan. Phòng: Kế toán – CN Hà Nội. Link facebook: https://www.facebook.com/doan.tran.52459615

 

Caption: PDCA_ Một tình yêu vẹn nguyên và mãi mãi <3 <3 <3

 

Sinh nhật vui vẻ

 

Một ngày ý nghĩa

 

Team chúng mình

 

[PDCA trong trái tim tôi]

Viết bình luận