NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA

Bạn sẽ có cơ hội nói chuyện, giao lưu, học tập, chia sẻ kiến thức với các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực ngay tại các buổi hội thảo của PDCA .