NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤY LÀ TÌNH ĐỒNG NGHIỆP

Mã số: 10 - Thí sinh: Nguyễn Mai Thắm.

Link facebook: https://www.facebook.com/candycandy.nguyen

 

Caption: Nơi ấy là tình đồng nghiệp...

 

Đi học Giải phóng lãnh đạo thôi!

 

Cả team đi xem phim

 

 

Sinh nhật trưởng bộ phận

Nếu các bạn yêu thích team của mình và thích môi trường làm việc của PDCA thì hãy like và share cho team của chúng mình

Cảm ơn tất cả mọi người <3 <3

[PDCA trong trái tim tôi]

Viết bình luận