Mã số 09 - Đội kế toán: Sáng tạo PDCA

Tác phẩm dự thi: Album ảnh hand made lưu lại những kỷ niệm của các anh chị em trong PDCA

Tác giả: Team kế toán PDCA Hà Nội

Thuyết trình: Lê Kim Anh