Mã số 08: Đội Tổ chức sự kiên - Sáng tạo PDCA

Tác phẩm: Thơ Văn hóa PDCA

Lời thơ: team TCSK Hà Nội

Trình bày: Mỹ Linh - Phan Tiên

THƠ VĂN HÓA PDCA

Cuộc đời không có thơ ca
Khác nào trái đất lìa xa mặt trời
Cũng giống Doanh nghiệp ai ơi,
Không làm văn hóa suốt đời bất an
Nếu muốn cuộc sống an nhàn
Nếu muốn doanh nghiệp thọ ngàn xuân xanh
Hãy làm văn hóa đi anh
Tinh hoa văn hóa kết thành nơi đây


Văn hóa PDCA
Anh em Nam Bắc đắp xây từng ngày
Phục vụ khách hàng hôm nay
Thỏa lòng các bạn đêm ngày đợi mong
Vì sao các bạn hài lòng
Vì tôi uy tín chẳng hòng sân si


Còn làm việc tại công ty
Khi chưa xong việc chẳng đi về nhà
Kế hoạch ngày được lập ra
Anh em dốc sức chẳng hà sớm hôm
Sẵn sàng trao những cái ôm
Sẵn sàng giúp đỡ, ôm đồm nhiều hơn


Nghĩ tích cực, sống giản đơn
Tôi luôn chủ động còn hơn ngồi chờ
Người yêu có thể thờ ơ
Trách nhiệm công việc luôn ở trên cao
Bất kể là mục tiêu nào
Luôn tìm giải pháp để sao hoàn thành


Tôi xin được cảm ơn anh
Nhờ Hoàng Đình Trọng tôi thành chiến binh
Tôi sẽ cố gắng hết mình

Cùng anh xây dựng "Thiên Đình" trong mơ!!!

TCSK Hà Nội