KIẾN THỨC TỪ TRẢI NGHIỆM

Các kiến thức, giáo trình PDCA giảng dạy được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế trong quá trình lập nghiệp và thành công của rất nhiều các chuyên gia, các nhà kinh tế, các diễn giả lớn của Việt Nam.