Hoàng Đình Trọng - CEO Chìa khóa thành công

Chương trình CEO - Chìa khóa thành công là 1 chương trình lớn và hàng đầu chuyên dành cho các CEO. Trong chương trình này, CEO Hoàng Đình Trọng cùng với các vị chuyên gia và các vị CEO khác cùng nhau thảo luận và chia sẻ về vấn đề Rủi Ro Tỷ Giá.

Chương trình chia làm 3 phần:

Phần 1

Phần 2

Phần 3