• info@pdca.vn
  • 0899.598.668

VÂN NGUYỄN HR

VÂN NGUYỄN HR
Chuyên môn: Chuyên gia đào tạo và tư vấn nhân sự doanh nghiệp SMEs
Kinh nghiệm: 06 năm
  • 30 Khóa học
  • 500 Học viên

1. Thông tin cơ bản

Cử nhân Ngoại ngữ & Cử nhân Luật

2. Kinh nghiệm

  • Hơn 10 năm làm Trưởng Phòng Nhân sự tại Công ty TNHH Sản xuất Cơ Điện và Thương Mại Phương Linh
  • 15 năm Tư vấn Xây Dựng Hệ Thống quản trị Nhân sự cho SMEs, như: công ty TNHH PPO, Công ty AGS, Công ty XNK Nam Anh…

3. Đang phụ trách

Chuyên gia chính thức của PDCA đang đào tạo các chương trình: Tự động hóa doanh nghiệp - Bứt phá, Thực hành xây dựng KPIs thực thi đơn giản, Thực hành xây dựng quy trình

Mai Thái Nguyên
Bộ thảm lót sàn 6D mã X2