Chính sách chung

1. Chính sách bảo hành:

Chúng tôi cam kết bảo hành khóa học 100% về sự hài lòng của quý vị

2. Chính sách bảo lưu học phí:

Học viên đã đóng một phần học phí hoặc toàn bộ học phí của khóa học nhưng chưa hoặc không tham gia khóa học sẽ được bảo lưu học phí trong vòng 12 tháng tính từ ngày đóng học phí.

3. Chính sách hoàn lại học phí :

PDCA cam kết hoàn lại học phí cho học viên khi có đủ các tiêu chí sau:

–   Học viên hoàn thành học phí và đã tham gia đầy đủ khóa học.

–   Học viên ghi lại ý kiến vào phiếu cảm nhận do ban tổ chức phát tại lớp học sau khi kết thúc khóa học.

–   Học viên gửi yêu cầu hoàn lại học phí do không hài lòng về khóa học trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học qua hotline hoặc email của PDCA.

4. Những trường hợp không hoàn lại học phí:

PDCA sẽ không hoàn lại học phí trong trường hợp học viên đã đóng một phần hoặc toàn bộ học phí của khóa học nhưng chưa hoặc không tham gia khóa học.

5. Chính sách chuyển đổi, chuyển nhượng khóa học

 Chuyển đổi khóa học:

– Học viên sau khi đã đóng một phần hoặc toàn bộ học phí có nguyện vọng chuyển học phí từ khóa học này sang khóa học khác, PDCA sẽ hỗ trợ chuyển đổi học phí theo yêu cầu học viên.

– Thời hạn chuyển đổi trong vòng 12 tháng kể từ ngày học viên đóng học phí.

Chuyển nhượng khóa học:

– Học viên có quyền chuyển nhượng khóa học đã thanh toán học phí cho cá nhân khác trong vòng 12 tháng. Người chuyển nhượng cần liên hệ và cung cấp thông tin về người được chuyển nhượng cho PDCA.